piątek, 3 lipca 2015

2015. Uwaga! Lekarz

Należy pamiętać, że karty zgłoszeniowe muszą być opatrzone PODPISEM LEKARZA, który dopuści do udziału w pielgrzymce.

Ponadto na karcie należy wpisać wszystkie WAŻNE informacje zdrowotne (choroby np. alergia, astma oraz przyjmowane leki).